Trường MN Dịch Vọng tổ chức bồi dưỡng kỹ năng “ Giao tiếp ứng xử”

24/07/2014 12:02 Chiều 0 phản hồi

Trong cuộc sống và công việc, giao tiếp ứng xử có vai trò rất quan trọng. Trong công việc dù có chuyên môn giỏi mà không biết giao tiếp, ứng xử thì cũng sẽ không thành công.

Giao tiếp, ứng xử tốt giúp chúng ta xây dựng, duy trì những mỗi quan hệ hữu ích, thành công trong công việc, xây dựng được hình ảnh cá nhân ấn tượng, đạt được những mục đích trong cuộc sống.

Đối với một tổ chức, một đơn vị, một doanh nghiệp, đặc biệt là một đơn vị trường học với một môi trường sư phạm thì tính chuyên nghiệp trong giao tiếp của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên được xem là văn hóa nhà trường. Giao tiếp ứng xử văn hóa trong nhà trường sẽ tạo ra sự đoàn kết, thống nhất mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đưa nhà trường phát triển làm nên uy tín của nhà trường đối với Phụ huynh và xã hội.

Tuy nghiên, kể cả trong cuộc sống và công việc, đối với mỗi cá nhân cũng như tập thể nhà trường, nhận thức và kỹ năng giao tiếp ứng xử còn chưa được như mong muốn, chưa đáp ứng với đòi hỏi của việc xây dựng một nhà trường văn hóa. Vì vậy, ngày 19/7/2014 Ban giám hiệu trường mầm non Dịch Vọng tổ chức bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp ứng xử cho toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng giao tiếp ứng xử cho đội ngũ. Ban giám hiệu đã mời giảng viên của lớp học là Tiến sỹ Nguyễn Toàn Thắng – Giảng viên cao cấp – Viện trưởng Viện Văn hóa và phát triển – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Với sự nhiệt tình của Giảng viên và sự tham gia tích cực của 100% cán bộ giáo viên, nhân viên, lớp học đã đạt hiệu quả cao.

Sau đây là một số hình ảnh của lớp học :

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Các tin khác